De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

BIM staat voor Building Informatie Model. Dit is een model dat toegepast wordt voor beheren van de informatie van een (infrastructuur) object gedurende de volledige levensduur van dit object. Oorspronkelijk werd met 'Building' echt 'Gebouw' bedoeld, terwijl tegenwoordig 'Building' ook in de GWW wordt toegepast en kan worden vertaalt als 'Bouwen'. Little BIM zijn BIM projecten binnen je eigen organisatie en big BIM met uitwisseling tussen verschillende partijen. BIM is ook wel bekend als ALIM (Asset Lifecycle Information Management). Dit ALIM begint bij de allereerste planning- en ontwerpfase en eindigt als het object gesloopt wordt. BIM is dan onderdeel van ALIM.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk