De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Stijve, betonnen wegverharding*; deze verharding bestaat uit beton* al dan niet voorzien van een fundering*. Het beton kan gewapend*, ongewapend of voorgespannen* zijn. Karakteristiek voor een stijve verharding is het nagenoeg elastisch gedrag onder belasting en een grote spreiding van de verkeersbelasting. Een betonverharding ontleend zijn draagvermogen hoofdzakelijk aan de stijfheid en de sterkte van het beton. Om het beton vorst- en wegenzoutbestendig te maken, kan een luchtbelvormer* aan de bovenlaag van het beton toegevoegd worden. De hierdoor ontstane luchtporiën zorgen ervoor dat de uitzetting van bevriezend water zich een uitweg kan banen. Op een slechte ondergrond verdient een flexibele (ofwel asfalt*) verharding de voorkeur. Daarom is het altijd van belang dat de ondersteuning door de fundering of ondergrond gelijkmatig is.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk