De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Gemiddelde treksterkte: fbm = 1 + 0,05 f’cm waarin:f’cm = gemiddelde kubusdruksterkte* [N/mm2]. Karakteristieke* korte-duur treksterkte: fbk = 1 + 0,05 f’ck waarin: f’ck = karakteristieke kubusdruksterkte [N/mm2]. Representatieve* lange-duur treksterkte: fbrep = 0,7 (1 + 0,05 f’ck) Om de kans, dat de zo verkregen waarde toch nog overschreden wordt, voldoende klein te houden wordt nog een materiaalfactor ingevoerd: gm = 1,4. De rekenwaarde* voor de treksterkte fb volgt zo uit: fb = fbrep / 1,4

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk