De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Een mengsel grind, zand, cement (bindmiddel), water en wel in de fase dat het nog niet verhard is. Eventueel worden nog  hulpstof*fen  aan de betonspecie toegevoegd om de specie langer verwerkbaar te houden, bij koudere temperatuur te kunnen verwerken e.d. Na verharding van betonspecie spreken we over beton.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk