De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Carbonatie, aantasting van beton door atmosferische invloeden, zoals (zure) regen of omgevingslucht waarin verontreinigingen aanwezig zijn. De kalk in het beton lost op in het geabsorbeerde zure water en de wapening wordt aangetast, waardoor het beton zijn (trek)sterkte verliest.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk