De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Eén van de belangrijkste constructiematerialen in de bouw. Beton bestaat uit cementsteen, toeslagmateriaal* (zand, grind), water en lucht (poriën). Cementsteen wordt gevormd uit de reactie van cement met water. Uit deze reactie ontstaat een vaste stof, die het toeslagmateriaal aanéén kit. Beton is een materiaal met een hoge druksterkte maar een relatief lage treksterkte. Toevoeging van staal* in beton (d.i. gewapend* beton) zorgt ervoor dat het trekkrachten kan opnemen. Het beton blijkt daarbij staal perfect te beschermen tegen corrosie*.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk