De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Damwand* gebruikt als grondkerende wand ten behoeve van oeververdediging*. Uitvoering in: 1) houten palen of damwandplanken: de palen hebben een lengte van 2 tot 5 m en een diameter van 120-200 mm; de planken hebben een lengte van 1,20 tot 4 m, breedten van 130-280 mm en dikten van 50-100 mm; 2) gewapend* betonnen damwandplanken: duurzaam en weinig onderhoud vragend; duur in uitvoering door grote gewicht en vele bekistings*-werk; starre constructie zodat veel schade ontstaat bij aanvaring met als gevolg een dure en moeilijke reparatie.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk