De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Dit is één van de belangrijkste wetten in de hydraulica*; deze wet is eigenlijk niets anders dan de wet van behoud van mechanische energie: H = z + p / (r • g) + u2 / (2 g) waarin: z = plaatshoogte [m] (boven het vlak z = 0); p / (r • g) = drukhoogte [m] en h = z + p / (r • g) = piëzometrisch* niveau [m]; u2 / (2 g) = snelheidshoogte [m], deze grootheid is de kinetische energie (½ m • u2) per eenheid van gewicht (mg); H = energieniveau of energiehoogte [m] boven het vergelijkingsvlak z = 0. Voor alle, op dezelfde stroomlijn gelegen, punten is de som van de drukhoogte, snelheidshoogte en plaatshoogte constant en gelijk aan de energiehoogte H (zolang er geen energieverlies is). benedenhoofd Bernoulli Als er energiewinst of -verlies is, wat in de praktijk meestal het geval is, kan de wet van Bernoulli toch toegepast worden als er met deze verandering in energie rekening wordt gehouden. Treedt er een verandering in energie op tussen punt 1 en punt 2, dan blijft de energiehoogte H niet constant, maar neemt af met een waarde DH1,2 . De wet van Bernoulli gaat dan over in: h1 + (v12 / 2g) + z1 = h2 + (v22 / 2g) + z2 + DH1,2 waarin: h1 = drukhoogte [m]; (v12 / (2 g)) = snelheidshoogte [m]; z1 = plaatshoogte [m]; DH1,2 = energieverandering [m]. Het energiehoogteverlies is evenredig met het kwadraat van de stroomsnelheid: hoe groter de stroomsnelheid des te groter is het energieverlies. Het totale energieverlies kan onderverdeeld worden in wrijvingsverliezen* en vertragingsverliezen*.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk