De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Een betonnen geperforeerde tegel die toegepast wordt langs de bermen van provinciale en lokale landelijke wegen om te vermijden dat de berm door autobanden wordt kapot gereden en kuilen gaat vertonen, door de ribbels aan de tegels de automobilist te attenderen dat hij de berm bereikt heeft en toch een groene, natuurlijke bermkant te hebben (na verloop van tijd).

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk