De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Sluishoofd* dat zich aan de lage waterzijde van de sluis* bevindt. Bij schutsluizen in een getij*gebied spreekt men van een binnenhoofd bij een sluishoofd* dat zich aan de kanaal*- of estuarium*zijde van de sluis bevindt. (figuur: zie schutsluis)

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk