De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Met water te mengen (emulgeerbare) olie waarmee betonbekistingen worden bestreken of bespoten teneinde deze na verharding van het beton beter te kunnen lossen. De olie heeft uiteraard een dusdanige samenstelling dat later geen vlekken in het beton ontstaan. Toch blijft er wel eens bekistingsolie achter, die verwijderd moet worden vóór de muur verder afgewerkt wordt (behangen e.d.).

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk