De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

De aangebrachte mal ten behoeve van het storten van beton, meestal bij funderingen, wanden e.d. De meestal houten of stalen bekisting fungeert als mal en wordt meestal verwijderd na harden van het beton, dit in tegenstelling met de zogenaamde verloren bekisting die op haar plaats blijft.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk