De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Boorsysteem voor het nemen van een continu ongestoord grondmonster tot een diepte van maximaal 24 m. Tijdens het boren met behulp van een hydraulisch aangedreven systeem wordt de booropbrengst in de boorbuis zijdelings gesteund. Rond het monster wordt automatisch een ondoorlatende nylon kous aangebracht die de steundruk levert. Nadat de boring op diepte is gekomen wordt het monster in lengtes van 1 m gesneden, in kunststof kokers geschoven en vervolgens naar het laboratorium getransporteerd.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk