De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Een beweegbare brug. De stalen constructie bestaat uit de brugklep, die de overbrugging verzorgt, en een ballastarm. Deze bevindt zich in een basculekelder onder het rijoppervlak in één der landhoofden*. De hoofdligger kan draaien (as horizontaal) om scharnieren die opgesteld zijn op consoles* in de basculekelder. De brug is zodanig uitgebalanceerd, dat het ballastgewicht in evenwicht is met de brugklep. Een gangbare verhouding tussen de lengte van de ballastarm en de brugklep is 1:3. Meestal heeft dit type brug één brugklep en één basculekelder. Er bestaan ook basculebruggen met twee kleppen en twee tegenover elkaar gelegen basculekelders, waarbij de kleppen in het midden aan elkaar vergrendeld zijn.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk