De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Onderdeel van de spoorweg wat zich tussen de dwarsdragers* en de aardebaan* bevindt. Dient tot het gelijkmatig overbrengen van de belasting door het treinstel op de spoorstaven via de dwarsdragers naar de aardebaan. De ballastlaag kan bestaan uit steenslag, gebroken grind, grind of een combinatie van deze materialen.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk