De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Meest elementaire planningsmethode gebaseerd op het in een diagram weergeven van opeenvolgende en/of parallel verlopende activiteiten of deelprocessen. De uit te voeren activiteiten worden in de linker kolom opgevoerd. Op de horizontale as wordt de tijd uitgezet. De activiteiten worden qua tijdsduur weergegeven door middel van een dikke lijn (balk), die op schaal is getekend en zich ten aanzien van de tijdschaal op de juiste plaats bevindt.

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk