De woorden aangeduid met * zijn eveneens voorzien van beeldmateriaal.
Gebruik van de begrippen en beelden is toegestaan mits bronvermelding naar InfraWiki.nl.

Methode uit de risico-analyse* waarmee aangegeven kan worden op welke wijzen de meest ongewenste reactie (topgebeurtenis) van een systeem tot stand kan komen en wat de kans is dat deze reactie plaats vindt. De foutenboom is een schematische weergave van de logische opeenvolging (oorzaak-en-gevolg-ketens) van gebeurtenissen die tot de topgebeurtenis leiden. Deze topgebeurtenis staat boven aan de boom. Voor iedere topgebeurtenis dient een aparte foutenboom te worden opgesteld. M.b.v. rekenregels uit de statistiek (kansrekening) kan de kans van optreden van de topgebeurtenis berekend worden. In onderstaande figuur wordt een voorbeeld van een foutenboom gegeven: -gebeurtenis A: rood licht -gebeurtenis B: bestuurder ziet rood licht niet -topgebeurtenis C: auto door rood licht De kans van optreden van de topgebeurtenis wordt dan berekend met een rekenregel uit de statistiek: P(C) = P (A en B) waarin: P(C) = kans op gebeurtenis C; P(A en B) = kans dat gebeurtenis A en gebeurtenis B optreden.

figuur 1

Feedback

Uw feedback geeft mij de mogelijk het begrip aan te passen en te verbeteren.

Disclamer

Er kan op geen enkele wijze rechten ontleend worden aan de informatie uit deze site.

Contact

U kunt met mij via 'contact' in het menu.

Copyright © 2019 InfraWiki.nl, gemaakt door Floor Nipius

Casino Bonus at bet365 uk